Grondwerken

Didier van Loo Uit Aalter voorziet een groot aanbod aan grondwerken. Zo kan u bij ons ondermeer terecht voor:

  • Aan- en afvoer van teelaarde
  • Nivelleren van terreinen
  • Plaatsen van drainagesystemen
  • Rioleringswerken
  • Aanleg petanquebanen

Plaatsen van drainagesystemen

Voor de plaatsing van drainagesystemen gebruiken we steeds buizen met geotextiel. Eerst maken we de sleuf op de gewenste diepte, waarna een geotextieldoek wordt geplaatst met rolkeien in. Daarna wordt dit onder de gewenste helling genivelleerd en wordt de drainage geplaatst, die op haar beurt met rolkeien wordt aangevuld tot 25 cm onder het maaiveld. Tot slot wordt de geotextieldoek dichtgevouwen en aangevuld met teelaarde tot op het gewenste niveau.